Tư vấn tài chính

KTV chúng tôi luôn có khả năng cung cấp một cách hiệu quả các dịch vụ kê toán và tài chính cho các khách hàng trong nước và quốc tế.

KTV cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và tư vấn khôi phục khả năng thanh toán. Công ty chúng tôi cung cấp 1 chuỗi các dịch vụ chuyên môn cho các tập đoàn, công ty đa quốc gia, công ty tư nhân, công ty niêm yết, đại chúng, các tổ chúc từ thiện và cá nhân riêng lẻ.

 

Các dịch vụ bao gồm:

– Tư vấn thiết lập hệ thống tài chính và kế toán

– Tư vấn tái cơ cấu hệ thống tài chính và kế toán

– Tư vấn thiết lập hệ thống hợp nhất báo cáo tài chính cho tổng công ty và tập đoàn

–  Tư vấn tái cơ cấu vốn

– Tư vấn đầu tư

– Tư vấn và đánh giá hệ thống quản trị tài chính kế toán

– Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin

– Tư vấn và định giá giá trị doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *