Đào tạo

KTV cung cấp những dịch vụ chuyên ngành kiểm toán và tư vấn tài chính với chất lượng tốt nhất và độ tin cậy cho mọi khách hàng.
Không chỉ đến với khách hàng qua các dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn, khách hàng của chúng tôi còn được hỗ trợ gián tiếp nhằm mục đích phát triển lâu dài bền vững qua các hoạt động đào tạo của chúng tôi.

Luôn cập nhật các quy định mới của nhà nước, với kinh nghiệm kiểm toán và tư vấn phong phú trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi giúp đỡ các doanh nghiệp xây dựng bộ máy kế toán tài chính mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của ban lãnh đạo và đáp ứng được cơ hội kinh doanh mới của công ty.

Các dịch vụ bao gồm:

Đào tạo ngắn hạn cho các công ty
– Kế toán

– Kế toán quản trị

– Kế toán chi phí

– Tài chính doanh nghiệp

2. Đào tạo chính khoá cơ bản kế toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *