Thông báo kết quả thi tuyển vị trí Trợ lý Kiểm toán Tài chính năm 2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN

Vị trí Trợ lý Kiểm toán Tài chính đợt tuyển dụng tháng 07/2018

 

Công ty TNHH Kiểm toán KTV gửi lời cảm ơn tới tất cả các ứng viên đã tham dự kỳ thi tuyển của đợt tuyển dụng tháng 7 năm 2018.

Công ty chúng tôi trân trọng thông báo Danh sách các ứng viên trúng tuyển cụ thể như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *