Ông Trần Mai Khương

BA, M.acc, CPA, CPA Australia

Chủ tịch

 

Ông Khương đã có bằng Thạc sỹ kế toán từ Trường Đại học Swinburne – Australia. Với hơn 20 năm kinh nghiệm với các kiến thức được trang bị và tích lũy, ông là chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn, phân tích, đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp; lập kế hoạch sản xuất và điều độ sản xuất; đào tạo các Chuẩn mực kế toán, Chuẩn mực Kiểm toán và các luật thuế trong kinh doanh.

 

Kinh nghiệm làm việc

 • Từ tháng 09/2006 đến nay là Chủ tịch Công ty TNHH Kiểm toán KTV;
 • Từ tháng 08/2002 đến tháng 10/2006 là Kiểm toán viên làm việc tại Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO);Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như: Vận tải đường bộ, vận tải đường sắt và vận tải hàng không,doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty cổ phần;Thực hiện kiểm toán các dự án của Tổng Công ty điện lực Việt Nam sử dụng nguồn vốn ODA của ADB và WB dành cho Việt Nam;Thực hiện các hợp đồng tư vấn tài chính; đào tạo chuẩn mực kế toán, kiểm toán và thuế cho các doanh nghiệp;
 • Từ tháng 8/1998 đến tháng 7/2002 là chuyên viên lập kế hoạch sản xuất, điều độ sản xuất và kế toán tổng hợp tại Công ty Cơ khí 120- Bộ Giao thông Vận tải.
Hiểu biết trong các lĩnh vực
 • Kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp và tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp, kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
 • Tư vấn, phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp;
 • Kế toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế;
 • Các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, các luật thuế trong hoạt động kinh doanh;
 • Kế toán quản trị trong doanh nghiệp;
 • Hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực vận tải đường sắt và đường bộ;
 • Đào tạo các chuẩn mực kế toán, kiểm toán và các luật thuế trong kinh doanh;
 • Tư vấn các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

 

Trình độ học vấn
 • Chứng chỉ Kế toán công chứng CPA Australia năm 2017;
 • Chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia năm 2006;
 • Chứng chỉ thẩm định giá năm 2010;
 • Chứng chỉ quản lý tài sản;
 • Chứng chỉ ASA của Hiệp hội kiểm toán Úc từ năm 2009;
 • Thạc sỹ kế toán quốc tế từ trường Swinburne University of Technology – Cộng hoà Úc năm 2006;
 • Cử nhân Đại học kinh tế quốc dân chuyên ngành quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản năm 1998.

One thought on “Ông Trần Mai Khương

 1. Đào Mạnh Hùng says:

  Mấy năm trước hình như anh gửi thư ngỏ cho tôi nhưng đơn vị tôi chưa phải KT năm nay đơn vị tôi mới phải kiểm toán nhưng ko có dt để ll với anh tôi Đào mạnh Hùng 0973521686

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *