Ông Trần Mai Khoa

BA, M.F

Giám đốc dịch vụ

Chuyên gia tư vấn

Ông Khoa có bằng Thạc sỹ từ Trường đại học Deakin – Cộng hoà Úc chuyên ngành tài chính và kế toán. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tiền tệ, tài chính doanh nghiệp và quản lý cũng như phát triển hệ thống kinh doanh.

Kinh nghiệm làm việc
•        Từ tháng 10/2009 đến nay là Giám đốc dịch vụ khách hàng và là chuyên gia tư vấn Công ty TNHH Kiểm toán KTV;
•        Từ tháng 09/2007 đến tháng 10/2009 là Giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH Thanh Hoa;
•        Từ tháng 01/2003 đến tháng 07/2007, làm việc và nghiên cứu tại Cộng hoà Newzeland và Cộng hoà Úc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và tiền tệ;
•        Từ tháng 10/2000 đến tháng 10/2002 là phụ trách phát triển thị trường khu vực miền bắc của Công ty Bita’s, Việt Nam.
Hiểu biết trong các lĩnh vực
•        Tư vấn, phân tích tài chính và quản lý cho các doanh nghiệp và các dự án phát triển;
•        Các hoạt động trao đổi ngoại tệ và kiểm soát rủi ro ngoại tệ;
•        Tư vấn, phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp;
•        Kế toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế;
•        Các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, các luật thuế trong hoạt động kinh doanh;
•        Kế toán quản trị trong doanh nghiệp;
•        Hiểu biết lĩnh vực kinh doanh về ngân hàng, thị trường tài chính và các công cụ tài chính;
•        Hiểu biết về kinh doanh bất động sản, kinh doanh bánh kẹo và đồ nước uống, kinh doanh giầy dép.
Trình độ học vấn
•          Thạc sỹ chuyên ngành tài chính và kế toán tại Đại học Deakin, Cộng Hoà Úc;
•          Cử nhân kinh tế Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội.

One thought on “Ông Trần Mai Khoa

  1. Đào Mạnh Hùng says:

    chào anh Khoa mấy năm trước anh có thư ngỏ cho tôi nhưng đv chua phải kt năm nay chung tôi mới tổ chức kt mà ko có đt của anh số của tôi 0973541686

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *