Ông Nguyễn Phi Long

M.acc, CPA Australia ass.

Chuyên gia tư vấn

Ông Long là Chuyên gia tư vấn của Công ty. Ông có bằng Thạc sỹ kế toán từ Trường Đại học Swinburne – Aurtralia và chứng chỉ ASA của Hội Kiểm toán viên Australia. Qua quá trình làm việc và kinh nghiệm có được sau nhiều năm công tác trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, xây dựng, ngân hàng, ông có thế mạnh chuyên môn về kế toán, tài chính doanh nghiệp và các giải pháp quản lý.

Kinh nghiệm làm việc
•        Từ tháng 12/2006 đến nay là Chuyên gia tư vấn của Công ty TNHH Kiểm toán KTV
•        Từ tháng 12/2005 đến tháng 12/2006 là Kế toán trưởng của Chi nhánh Công ty Sản xuất Thương mại và Xuất nhập khẩu Bình Minh tại Hà Nội;
•        Từ tháng 03/2005 đến tháng 12/2005 là Kiểm toán viên nội bộ tại Ngân hàng VIB;
•        Từ tháng 06/2003 đến tháng 03/2005 là Giám đốc tài chính tại Công ty Sơn Hà;
•        Từ tháng 06/2002 đến tháng 05/2003 là Kế toán viên tại Công ty thiết bị sản phẩm an toàn Việt Nam;
•        Từ tháng 6/1999 đến tháng 6/2002 là Kế toán viên tại Miwon Việt Nam;
•        Từ tháng 10/1997 đến tháng 9/1998 là trợ lý giám đốc phát triển dự án tại Công ty luật Hà Nội.
Hiểu biết trong các lĩnh vực
•        Tư vấn tài chính và quản lý cho các doanh nghiệp và các dự án phát triển;
•        Tư vấn, phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp;
•        Kế toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế;
•        Các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, các luật thuế trong hoạt động kinh doanh;
•        Kế toán quản trị trong doanh nghiệp;
•        Đào tạo lý thuyết và thực hành kế toán cho kế toán viên chuyên nghiệp;
•        Hiểu biết lĩnh vực kinh doanh về ngân hàng, thị trường tài chính và các công cụ tài chính;
•        Hiểu biết về kinh doanh bất động sản, các sản phẩm inox, kinh doanh thủy điện, kinh doanh hàng may mặc.
Trình độ học vấn
•        Hội viên hội kiểm toán chuyên nghiệp Úc năm 2003;
•        Tiến sỹ kinh tế từ năm 2015, thạc sỹ kế toán quốc tế từ trường Swinburne University of Technology – Cộng hoà Úc năm 2002;
•        Cử nhân kinh tế từ Metropolitian Business College.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *