Ông Hà Minh Kiên

BA, CPA

Chủ nhiệm kiểm toán

Ông Kiên là Kiểm toán viên quốc gia của Việt Nam. Ngay khi bắt đầu tham gia vào lĩnh vực kiểm toán, ông đã nhanh chóng trở thành trưởng nhóm kiểm toán và phụ trách các công việc khác nhau. Ông Kiên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính doanh nghiệp, cũng như họat động thẩm định giá, tư vấn xây dựng lộ trình cổ phần hóa, tham gia thị trường chứng khoán, thị trường

Kinh nghiệm làm việc
•        Từ tháng 12/2012 đến nay là Trưởng phòng kiểm toán và đào tạo Công ty TNHH Kiểm toán KTV;
•        Từ tháng 09/2010 đến tháng 11/2012 là Chủ nhiệm kiểm toán Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán quốc tế;
•        Từ tháng 09/2006 đến tháng 12/2009 là Chủ nhiệm kiểm toán Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY;
•        Từ tháng 11/2004 đến tháng 08/2006 là Chủ nhiệm kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế;
•        Từ tháng 09/2000 đến tháng 10/2004 là Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO);
•        Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như: Vận tải hàng không, Than khoáng sản, Dầu khí, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty cổ phần;
•        Thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa cho các doanh;
•        Tư vấn xây dựng lộ trình cổ phần hóa, tham gia thị trường chứng khoán, thị trường tài chính.
Hiểu biết trong các lĩnh vực
•        Kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp và tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp;
•        Tư vấn, phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp;
•        Kế toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế;
•        Đào tạo các chuẩn mực kế toán, kiểm toán.
Trình độ học vấn
•        Chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia năm 2005;
•        Cử nhân Đại học kinh tế quốc dân chuyên ngành Kế toán năm 2000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *