ÔNG ĐỖ ĐỨC DUY

CPA 

Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội

Ông Duy là Kiểm toán viên quốc gia của Việt Nam với gần 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. Ông đã tham gia kiểm toán nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài và tham gia vào hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn kế toán trong nhiều năm.

Kinh nghiệm làm việc

  • Từ tháng 06/2019 đến nay là Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán KTV- Chi nhánh Hà Nội;
  • Từ năm 2015 đến năm 2019 là Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars;
  • Từ năm 2009 đến năm 2017 là Trợ lý kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars;

Trong quá trình làm việc tại các công ty kiểm toán, Ông Đỗ Đức Duy đã thực hiện các công việc như sau:

Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như: Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, các công ty cổ phần;

Thực hiện tư vấn kế toán, tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, soát xét vì mục đích thuế cho nhiều doanh nghiệp.

Hiểu biết trong các lĩnh vực
  • Kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp và tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp;
  • Tư vấn, phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp;
  • Kế toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam;
  • Soát xét số liệu tài chính vì mục đích thuế cho nhiều doanh nghiệp.
Trình độ học vấn
  • Chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia năm 2015, Chứng chỉ Hành nghề về thuế năm 2017, Chứng chỉ quản tài viên 2018;
  • Cử nhân Học viện tài chính chuyên ngành kế toán năm 2009.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *