Chính sách đãi ngộ

KTV rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”.

Chính sách đãi ngộ của KTV được xây dựng căn cứ trên các tiêu chí

  • Tương xứng với kết quả công việc, giá trị đóng góp cho KTV
  • Cạnh tranh theo thị trường;
  • Khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc
  • Công bằng và minh bạch.

Hệ thống đãi ngộ KTV được phân thành 4 loại gồm

  • Lương: Lương sản xuất kinh doanh (12 tháng)
  • Thưởng lương tháng thứ 13 tuỳ theo tình hình SXKD của tập đoàn.
  • Phụ cấp: cho một số vị trí phục vụ công việc gồm hỗ trợ đi lại, cước điện thoại di động, kiêm nhiệm;
  • Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và theo thành tích thực hiện dự án/công việc;
  • Phúc lợi xã hội: Bảo hiểm xã hội / y tế /thất nghiệp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *