Bà Phạm Thị Thanh Vân

BA, CPA, CPA.Aus

Giám đốc công ty

Bà Vân là Kiểm toán viên quốc gia của Việt Nam. Ngay khi bắt đầu tham gia vào lĩnh vực kiểm toán, bà đã nhanh chóng trở thành trưởng nhóm kiểm toán và phụ trách các công việc khác nhau. Với hơn 20 năm kinh nghiệm công tác, Bà Vân đã rất thành công trong vai trò quản lý các hợp đồng kiểm toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần và mọi lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế.

Kinh nghiệm làm việc

•        Từ tháng 09/2006 đến nay là Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán KTV
•        Từ tháng 12/2003 đến tháng 06/2006 là Kiểm toán viên làm việc tại Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO);
Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như: Vận tải đường bộ, vận tải đường sắt và vận tải hàng không;
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty cổ phần;
Thực hiện kiểm toán các dự án của Tổng Công ty điện lực Việt Nam sử dụng nguồn vốn ODA của ADB và WB dành cho Việt Nam.
•        Từ tháng 08/1996 đến tháng 08/1999 là Kế toán viên và từ tháng 08/1999 đến tháng 08/2003 là kế toán trưởng tại Công ty TNHH ôtô Hoàng Trà.
Hiểu biết trong các lĩnh vực
•        Kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp và tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp, kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
•        Tư vấn, phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp;
•        Kế toán theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế;
•        Các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, các luật thuế trong hoạt động kinh doanh;
•        Kế toán quản trị trong doanh nghiệp;
•        Hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực vận tải đường sắt và đường bộ.
Trình độ học vấn
•          Chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia (Loại A) năm 2004;
•          Chứng chỉ kế toán viên công chứng CPA Australia 2018;
•          Chứng chỉ thẩm định viên về giá năm 2011;
•          Chứng chỉ hành nghề về thuế năm 2011;
•          Cử nhân kế toán – trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội năm 2003.
•          Cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh – trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội năm 1997.
•          Cử nhân kinh tế thương mại – trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội năm 1996.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *