BÀ NGUYỄN CẨM CHI

FCCA, CPA 

Phó Giám đốc Công ty

Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Bà Chi là Kiểm toán viên quốc gia của Việt Nam. Ngay khi bắt đầu tham gia vào lĩnh vực kiểm toán, bà đã nhanh chóng trở thành trưởng nhóm kiểm toán và phụ trách các công việc khác nhau. Với hơn 13 năm kinh nghiệm công tác, Bà Chi đã rất thành công trong vai trò quản lý các hợp đồng kiểm toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần và mọi lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế.

Kinh nghiệm làm việc

 • Từ tháng 06/2019 đến nay là Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán KTV- Chi nhánh Hà Nội;
 • Từ năm 2017 đến năm 2019 là Phó Giám đốc tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars;
 • Từ năm 2016 đến năm 2017 là Giám đốc kiểm toán tại Công ty TNHH Kreston;
 • Từ năm 2015 đến năm 2016 là Giám đốc kiểm toán tại Công ty TNHH Russell Bedford KTC;
 • Từ năm 2012 đến năm 2014 là Giám đốc kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán VIA;
 • Từ năm 2009 đến năm 2012 là Chủ nhiệm kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán SCS Global;
 • Từ năm 2008 đến năm 2009 là Trưởng nhóm tư vấn tại Công ty TNHH Mazars Việt Nam;

Trong quá trình làm việc tại các công ty kiểm toán, Bà Nguyễn Cẩm Chi đã thực hiện các công việc như sau:

Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như: Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, các công ty cổ phần;

Thực hiện tư vấn kế toán, soát xét và thẩm tra (Due Diligence) cho nhiều doanh nghiệp;

Thực hiện các hợp đồng tư vấn tài chính; đào tạo chuẩn mực kế toán, kiểm toán và thuế cho các doanh nghiệp thuộc ngành Giáo dục và F&B;

 • Từ năm 2002 đến năm 2008 là Kế toán tổng hợp của Công ty Điện thoại HN 1 – Bưu điện Hà Nội.
Hiểu biết trong các lĩnh vực
 • Kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp và tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp;
 • Tư vấn, phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp;
 • Kế toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế;
 • Các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, các luật thuế trong hoạt động kinh doanh; · Tài chính doanh nghiệp;
 • Hiểu biết về hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục, F&B;
 • Là giảng viên các chương trình đào tạo quốc tế như ACCA (UK), ICAEW… ở các môn về Lập báo cáo tài chính (F7 – Financial Reporting) và Kiểm toán (F8 – Audit and Assurance), và tham gia giảng dạy ở một số khóa học cho doanh nghiệp về Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS – IFRS (So sánh Chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam), Hợp nhất báo cáo tài chính, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ,…;
Trình độ học vấn
 • Thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA);
 • Kiểm toán viên hành nghề (CPA).
 • Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành Kế toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *